Kdor želi biti sprejet v Frančiškov študentski dom, naj pošlje mail na naslov franciskov.sd@gmail.com. V mailu na kratko napišite svoj izobraževalni status in zakaj želite bivati v študentskem domu. Nadaljnja navodila vam bomo poslali v odgovoru. Za več informacij pokličite direktorja našega doma p. Gregorja Kosa 031 253 297.

Stanovanje v FŠD lahko dobijo tisti študentje, ki ne presegajo starosti 26 let, so po svoji socialni situaciji do tega upravičeni in sprejemajo namen, načela in red FŠD. V primeru izgube statusa, o študentovem nadaljnjem bivanju v FŠD-ju odloča direktor.

Pravica do uporabe stanovanja se načeloma daje in podaljšuje za eno leto, in sicer če študentje za to izpolnjujejo pogoje tako za sprejem kakor za podaljšanje (do 31. oktobra potrdilo o rednem vpisu, korekten odnos do FŠD in držanje reda v njem).

Kdor želi bivati v našem študentskem domu v naslednjem študijskem letu, naj prošnjo pošlje do 16. julija. Če je na spletni strani obvestilo o prosti sobi že tekom leta, pošljite prošnjo v najkrajšem možnem času.

Mir in dobro!