Prijava v FŠD

Kdor želi biti sprejet v Frančiškov študentski dom, naj pošlje mail na naslov franciskov.sd@gmail.comV mailu pošljite svoj življenjepis, motivacijsko pismo in priporočilo domačega župnika (ali enega od duhovnikov) najkasneje do 31. 5. 2022 oziroma v primeru razpoložljivih prostih mest v domu kadarkoli v letu (glej novice). Za več informacij pokličite direktorja našega doma p. Ambroža Mušiča (031 444 117).

Če je na spletni strani obvestilo o prosti sobi že tekom leta, pošljite prošnjo v najkrajšem možnem času.

Stanovanje v FŠD lahko dobijo tisti študentje, ki ne presegajo starosti 26 let, so po svoji socialni situaciji do tega upravičeni in sprejemajo namen, načela in red FŠD. V primeru izgube statusa, o študentovem nadaljnjem bivanju v FŠD-ju odloča direktor.

Pravica do uporabe stanovanja se načeloma daje in podaljšuje za eno leto, in sicer če študentje za to izpolnjujejo pogoje tako za sprejem kakor za podaljšanje (do 31. oktobra potrdilo o rednem vpisu, korekten odnos do FŠD in držanje reda v njem).