Servis dobrote mladih

Sedaj, ko se s težavo le nekako skušam osredotočiti na oris dobrodelne ustanove in tako zajadrati v njeno življenje in delo spoznavam, da je, vsaj meni, lažje nekomu izkazati dobrotljivo pozornost, kakor pa o vseh doživljajih, ki jih delim z osebo, ki je potrebna kakeršnekoli pomoči, pisati. Vendar to ni moj namen, da bi podajal slikovite prizore, ki jih člani SDM-ja doživljamo ob srečanju z našimi oskrbovanci, ravno nasprotno, če hočem razumeti delo dobrodelne ustanove, potem je potrebno najprej spoznati način njenega delovanja in njo samo od njenega začetka.

Servis dobrote mladih (SDM) je kot dobrodelno ustanovo v župniji svetega Frančiška v Lj.- šiška zasnoval in ustanovil p. Pavle Jakóp, ki je tudi njen koordinator. Idejno zasnovo za ustanovitev tovrstne ustanove je dobil še v bogoslovskih letih, ko je sam oskrboval in obiskoval starejšo gospo v centru Ljubljane. Kot dobrodelna ustanova je SDM legaliziran pri Slovenski Karitas.

V zapisniku iz ustanovitvenega sestanka je zapisano: “V četrtek zvečer, 2. marca 1989 ob 20.00 uri, se je v Šišenskem župnišču zbralo okoli osemdeset mladih. Prišli so, ker so pripravljeni svojo vero in svoje človekoljubje konkretno izkazovati. V tej želji in pripravljenosti smo ustanovili Servis dobrote mladih, preko katerega želimo nuditi pomoč v dveh smereh:

1.) Ostarelim, ki so prepuščeni sami sebi a se ne morejo sami povsem oskrbovati, zato smo jim pripravljeni nuditi pomoč v obliki pospravljanja stanovanj, manjših popravil v stanovanju, oskrbovanja s kurjavo, z dostavo živil iz trgovin, s strežbo v času lažjih bolezni, s spremstvom na sprehodu, na kakšno kulturno prireditev, k maši,… in nenazadnje preprosto človeško družbo za klepet na domu ali v domovih za ostarele, kjer bi to željo kdo izmed njih izrazil.

2.) SDM bo skušal nuditi in organizirati tudi pomoč med mladimi samimi in sicer pri iskanju sob, pri študiju pa tudi pomoč v njihovih lažjih duhovnih in duševnih stiskah, dvomih, iskanjih…”

Vsakeršno fizično pomoč in pozornost člani SDM-ja nudimo brezplačno in brez kakeršnegakoli materialnega koristoljubja. Svoje poslanstvo opravljamo v duhu pregovora, ki pravi: “Kjer si mladost in starost podata roke, je starost srečna in mladost bogata”. To pa je prav gotovo tista resnica, za katero se človeku prav gotovo nenazadnje splača iti z ljudmi z “roko v roki”.

Da pa ne bi vse ostalo zgolj pri pomoči na domu, zanje prirejamo tudi trikrat letno srečanja v šišenski dvorani in razne dobrodelne akcije kot so npr. nošenje krofov za pusta in organiziranju treh srečanj na leto za ostarele in invalide.

Za zaključek pa bi se nekoliko pomudil še pri samem simbolu servisa. Simbol servisa predstavlja osamljeno, razklano srce, ki ječi v bolečini in trpljenju. Upodobljeno je z dvema solzama in predstavlja naše oskrbovance. Iz solza izhaja goreče srce vere, upanja in ljubezni, ki ga člani SDM-ja prinašamo osamljenim in trpečim. Na vrhu pa so trije plameni, ki predstavljajo Boga v treh božjih podobah in nas člane vodijo in blagoslavljajo vse naše delo.